Vignettes de stationnement résidentiel dans la Ville de Luxembourg

Luxembourg, le 7 mars 2022 Madame la Bourgmestre, Dans son rapport annuel de 2020, le service de la circulation indique que la répartition du nombre de vignettes est la suivante: 1ère vignette: 49.688 (+0,41%) 2ème vignette: 4.788 (-2,82%) 3ème vignette: 359 (-) Total vignettes : 54.835 (+0,12%) En application de l’article 9 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, je souhaite …

Iwwerschafftent Naturschutzgesetz: Vereinfachunge fir d‘Leit a Schutz vu landwirtschaftlechem Buedem

D’Natur steet zu Lëtzebuerg ënnert enormem Drock. Et ass e Problem, dee mir mussen ugoen, well d‘Ekosystemer, wéi d’Waasser an de Buedem, leeschten net nëmmen onbezuelbar ekosystemesch Servicer fir eis Gesellschaft, mee si sinn och d’Fundament vun eiser Liewensmëttelproduktioun. De laangfristege Schutz an d’Restauratioun vun dësen iwwerliewenswichtegen Ekosystemer ass eent vun den Haaptziler vum Naturschutzgesetz vun 2018. Andeems mer d’Natur schützen, schütze mer …